De Zin van ziekZijn
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei blokkades leiden. Deze blokkades kunnen lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele problemen tot gevolg hebben. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze problemen op te sporen en op te lossen, zodat de blokkade losgelaten kan worden. Je hebt dan je les geleerd, je bent meer Bewust geworden, en hebt de blokkade niet meer nodig. De oorzaak kun je vinden in diep ingesleten gedrags- en denkpatronen als gevolg van onjuiste overtuigingen.

Een mens bestaat uit meer dan zijn zichtbare lichaam. Je bestaat voor het overgrote deel uit energie. Om en in jouw zichtbare lichaam bevinden zich verschillende subtiele lichamen en chakra’s.


Gevolgen van onverwerkte ervaringen
Deze subtiele lichamen en chakra’s zijn van groot belang in het optimaal functioneren van jouw totale energetische systeem en Zelfgevoel (wat een gevoel is en heel anders dan de emotie 'eigenwaarde'). Stagnatie in de energie kan leiden tot een blokkade met mogelijke voornoemde problemen (lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele) tot gevolg en visa versa. Uiteindelijk leiden onverwerkte ervaringen en emoties tot allerlei problemen op het lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele vlak. Het verhindert je ook je Ware Zelf en je verbinding met God, en alles en iedereen te ervaren en te voelen. Het verhindert je jouw leven ten volle te Leven en dit gaat ten koste van jouw Levensgeluk, gevoel van Vreugde, energie en kracht.


De Zin van het Aardse Leven
God heeft het Aardse Leven gecreëerd om zichZelf te kunnen ervaren. Vanuit de Goddelijke Leegte ben jij als Wezen, als Ziel ontstaan. Op dit niveau is alles Liefde en met elkaar verbonden. Dat betekent dat jij in je kern Liefde bent en dat jij Goddelijk bent. Het is je geboorterecht deze Liefde en Verbondenheid te ervaren. Alleen ben je dat tijdens je reis naar de Aarde vergeten. Je Goddelijk Zelf is versluierd achter verschillende illusies. Diep in jeZelf ken je deze waarheid. Van daaruit ontstaat het (on)bewuste verlangen terug te keren naar deze staat van Eenheid. Je Ziel zal er alles aan doen om je deze diepe waarheid te laten herinneren.


De Zin van ziekZijn
Je Ziel grijpt alles aan voor dit doel. Dat kunnen ‘toevallige’ ontmoetingen zijn, een ziekte, een ontevreden gevoel, het gevoel vast te zitten, problemen met geld of relaties. Hoe paradoxaal het ook klinkt: het kan ook door middel van het moeten ervaren van mishandeling, verkrachting, incest, confrontatie met verlies en verlaten worden enz.

In mijn visie heb je voor dit Aardse Leven gekozen om je je ervan bewust te worden dat je alle werkingen van de dualiteit ervaren hebt en achter je mag laten. Je mag nu een bewuste en krachtige beslissing maken uit al jouw drama te stappen. Je mag alle onnodige en belemmerende ballast loslaten. Je hoeft er gewoon geen energie meer aan te geven, waardoor jij meer en meer in contact komt met je krachtige unieke onafhankelijke essentie, je Goddelijk Zelf.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.