Voorbij de man-vrouw kloof

Voorbij de man-vrouw kloof
Voorbij de man-vrouw kloof


Uiterlijk vrouw zijn zegt niets over het innerlijk bewustzijn van de vrouw. Ik kan uiterlijk vrouw zijn met een innerlijk meer aanwezig ‘mannelijk’ ego of ‘vrouwelijk’ ego. Ik kan uiterlijk man zijn met een innerlijk meer aanwezig 'vrouwelijk' ego of 'mannelijk' ego. Met ego bedoel ik hier een op jezelf gericht zijn, zelfzuchtig zijn. De ander nodig hebben/gebruiken voor jouw geluk. Vanuit een onbalans in 'vrouwelijke' en 'mannelijke' aspecten in zichzelf en innerlijke verwondingen.


Omarmen van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ aspecten
Nu is het zo dat we tijdens onze BewustwordingsWeg ons ego meer en meer afwikkelen en transmuteren naar bewustZijn en volledig gewaarZijn. Daarnaast is het nodig dat we ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ aspecten in onsZelf omarmen en in balans brengen, zodat we voorbij dualiteit naar balans gaan (omdat we de werkingen van de sexuele energie (de slang) in onszelf (h)erkend en geïntegreerd hebben).

Een vrouw en/of man met meer aanwezige 'vrouwelijke' aspecten heeft haar/zijn innerlijke bewuste 'man' nodig als bedding, bescherming (ik noem dit mannelijke kwaliteiten). Deze vrouw en/of man kan dan ook loskomen van bezitsdrang en daardoor van gehechtheid aan de ander. Deze vrouw en/of man kan 'nee, dankjewel' zeggen tegen degene die niet op alle lagen aansluit bij haar/hem. Zij/hij zal geen concessies meer doen in verbinding met de ander en helder kunnen kiezen voor een toegewijde relatie.

De man en/of vrouw met meer aanwezige 'mannelijke' aspecten heeft zijn/haar innerlijke bewuste 'vrouw' nodig voor overgave, verlangen tot verbinding, vertrouwen, open durven gaan, op durven lossen/leren loslaten. Deze man en/of vrouw zal in Vrijheid kunnen kiezen voor een toegewijde committment in relatie met zijn partner. Hij/zij verwart Vrijheid niet langer met vrijblijvendheid.


Angst voor het ‘vrouwelijke’
De man en/of vrouw met een meer mannelijk ego is heel bang voor zijn/haar innerlijke vrouw, want als hij/zij ruimte geeft aan haar kan hij/zij verteerd worden door haar vuur en oplossen. Dan bestaat hij/zij niet meer (denkt ie/ze, want dan begint het Leven pas). Het mannelijke (in de man/vrouw) is bang om op te lossen (door etherisch vuur/Verlichting). Deze man en/of vrouw is dus ook bang voor vrouwen/vrouwelijkheid.


Voorbij de man-vrouw kloof
Uiteindelijk begrijpen we dat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gecreëerde concepten zijn en gaan we hier aan voorbij. We begrijpen dat de duale afscheiding in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ onecht en onnatuurlijk is en je gevangen houdt in onjuiste beperkende man/vrouw-denkbeelden, oppervlakkigheden, verwachtingen, en verstrikkingen.

Voorbij de man-vrouw kloof leven bewuste wijze mannen en vrouwen in Harmonie, Verbinding, Gelijkwaardigheid, en Vrijheid, kortom in Liefde met zichZelf en elkaar.


Begeleiding
Als je onbalans ervaart in jouw sexualiteits- en/of intimiteitsbeleving in relaties vanuit een onbalans in jouw 'mannelijke' en 'vrouwelijke' aspecten en/of innerlijke verwondingen kun je kijken bij Inspiratiedagen en/of innerlijk kind sessie.


Waarde ering
Via 'waarde ering beschikbaarheid' kun je lezen hoe anderen mijn begeleiding en ondersteuning ervaring hebben.

Voor contact kun je het contactformulier van mijn website insturen: van harte welkom voor een ont-moeting.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.