Energetische Sexualiteit
Energetic Sexuality
(English text scroll down)

Het is mijn gevoelde waarheid dat we meer en meer zullen groeien in Energetische Sexualiteit.

Meer en meer zullen traditionele rollen en verwachtingspatronen achter ons gelaten worden. Dit zul je meer en meer terug kunnen gaan zien in ontwikkelingen binnen de Mensheid én maatschappij.

De essentie van Sexuele Energie zal meer en meer weer terug in onze herinnering komen.

Verschillen in uiterlijkheden en innerlijke beleving tussen mannen en vrouwen zullen meer en meer verdwijnen en plaats maken voor een volledig natuurlijke stroming van energieën.

Polariteit tussen mannelijk en vrouwelijk blijft wel nodig als impuls tot creatie. Scheppende krachten zijn gebaseerd op polariteit. Het mannelijke geeft (de zon, een zaadcel, een creatieve impuls), het vrouwelijke ontvangt (de aarde, een eicel, transformatie). In zowel vrouwen als mannen...


Energetic Sexuality
It is my felt truth that we humans grow into Energetic Sexuality more and more.

More and more we will leave traditional roles and expectations behind. You will see this more and more in the developments within Humanity ánd society.

The essence of Sexual Energy will come back in our memory more and more.

Differences in outward appearances and internal experiences between men and women will disappear more and more, and move over for a fully natural flow of energies.

Polarity in energy between masculine and feminine is needed as impulse for (pro)creation. Creative forces are based in polarity. The masculine energy gives (the Sun, a sperm cell) a creative impulse, the feminine energy receives (the Earth, an ovum, transformation). In both women ánd men...


The Love Bite and 'Twinflames'
When I talk about sexual energy I refer to our life force energy in its essence. All in our Multiverse exist due to sexual energy. Sexual energy is so misunderstood and most people think of sexual energy only as physical sex and even more 'lower' (there is not really lower and higher) 'animalistic' sex.

Imagine we are sex(ual life force energy)... So I speak about supra sex (no not super sex) by which I refer to energetic sex rather a true mutual connection and sharing.

The real alchemy of Giving and Receiving.


Energetic Sexuality - Supra Sex
Energetic Sexuality - Supra Sex


We ourselves are our own True Twin. It is a SPIRITual 'concept: Soul needs to meet Spirit and this is the inner alchemy we 'need' to do when we want to leave the karmic wheel.

A partner can feel as if it is your 'twin' because you are mirrorring each other, but when you look closely you are mirrorring your 'programs' and (very) deep wounds... So every relationship can be great for growth, but when the wounds are too deep and not seen yet... both will hurt each other and healing will not be able to occur.

People can be very confused because they feel physical attraction and sexually aroused and because of this make the 'conclusion' they have found their soulpartner... But it are the deep wounds in both that are resonating. I myself would not say that it are the demons, because it are the 'demons' within ourselves who need healing and wholeness. That is why every relationship can be great for growth, but again when the wounds are too deep and not seen (yet) the triggers you receive from each other are so huge and causing pain and distraction... not healing.


Inner Gold
(Young) Children still have their 'inner gold' in their Mt DNA intact: their lifeforce-energy (sexual energy) is pure and this is what those sick pedophiles are after: they are robbing the pure lifeforce-energy. Via the 'inner gold' we are connected with the Morfogentic Field: when we do not use our sexual energy wisely we lose this connection. But also due to sexual misuse, vaccinations (mercury)... and so on our 'inner gold' is stolen from us by which we lose (burn the) connection with the Field. And also we need this lifeforce-energy (sexual energy) in the inner alchemy: transforming lead (the beastly inner forces) into Gold (the 'higher' Awareness / Enlightenment: this is the true Enlightenment / Awakening, not the false one).

From the 'integrated' inner space there is no room for sex anymore but also no need for it... absolutely none... and I am not saying that 'making love' is not there anymore... because now you are truly 'making love' with the whole. In India, before the English invasion long long ago, older women 'initiated' younger men into the art of 'making love': the English inverted ánd perverted these profound 'initiations' turning those very respected women into whores. It all starts with the true communion with Self and from there you can commune with your partner. Offering each other true love, trustworthiness, and a true communion by BEing that yourself.
Become like children again.


Inner alchemy
Getting rid of the chakra's is a 'new' false concept: we need not get rid of anything. We need to 'integrate' by which the chakra's become a 'Pilar of Light' (beware 'light' is a field modality and the 'Pilar of Light' is a pure golden torus field): this is part of the inner alchemy as well. When we have become whole (totally healed) again we are very tasty and sexy (again): we radiate and have become magnetic (again)... So yeah yummy for those who want to rob that juiciness. But when you are in your own sovereignty nobody can feed off of you.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De essentie van Sexualiteit is vanuit innerlijk verlangen Sexuele Energie (die jouw Levensenergie is) uitwisselen in creatieve uitingen (projecten, samenleving, community) met diegenen die eenzelfde passioneel innerlijk verlangen in zichZelf voelen. Gedeelde passie brengt zoveel meer Vreugde en daardoor Levenskracht voor alle betrokkenen. Het verlangen samen iets te laten ontstaan, is de essentie van Sexualiteit.

Barbara Marx Hubbard noemt Energetische Sexualiteit Supra Sex (en nee dit heeft niets te maken met super sex).Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, deze visie te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een plaats op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers losgelaten zijn, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.