Energetische Sexualiteit
Het is mijn gevoelde waarheid dat we meer en meer zullen groeien in Energetische Sexualiteit.

Meer en meer zullen traditionele rollen en verwachtingspatronen achter ons gelaten worden. Dit zul je meer en meer terug kunnen gaan zien in ontwikkelingen binnen de Mensheid én maatschappij.

De essentie van Sexuele Energie zal meer en meer weer terug in onze herinnering komen.

Verschillen in uiterlijkheden en innerlijke beleving tussen mannen en vrouwen zullen meer en meer verdwijnen en plaats maken voor een volledig natuurlijke stroming van energieën.

Polariteit tussen mannelijk en vrouwelijk blijft wel nodig als impuls tot creatie. Scheppende krachten zijn gebaseerd op polariteit. Het mannelijke geeft (de zon, een zaadcel, een creatieve impuls), het vrouwelijke ontvangt (de aarde, een eicel, transformatie). In zowel vrouwen als mannen...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2016


De essentie van Sexualiteit is vanuit innerlijk verlangen Sexuele Energie (die jouw Levensenergie is) uitwisselen in creatieve uitingen (projecten, samenleving, community) met diegenen die eenzelfde passioneel innerlijk verlangen in zichZelf voelen. Gedeelde passie brengt zoveel meer Vreugde en daardoor Levenskracht voor alle betrokkenen. Het verlangen samen iets te laten ontstaan, is de essentie van Sexualiteit.

Barbara Marx Hubbard noemt Energetische Sexualiteit Supra Sex (en nee dit heeft niets te maken met super sex).Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, deze visie te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een plaats op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers losgelaten zijn, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...
De teksten en inzichten vanuit vrij en onbelast(end) samen leven op mijn blog 'We ARE the New Earth', mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzic hten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.