Columns

  • Meimaand
MeimaandDe Meimaand begon heerlijk met overvloedige ZON. Heb ook jij je vol overgave kunnen koesteren in de verwarmende stralen van deze mooie krachtbron, heb je jouw innerlijke krachtbron kunnen verbinden met deze prachtige ZON en je helemaal laten opvullen? Daarna kwam de wind, zeg maar gerust harde storm. Zelfs de stoelen in mijn 'tuin' hadden de neiging er op de wind vandoor te gaan. Tegelijkertijd verfriste deze wind mij door alles met zich mee te nemen wat ik niet meer nodig had. Nadat het oude zich aan mij had laten zien, en ik me realiseerde dat het oud wŠs, mocht ik het loslaten. Zo heb ik de wind 'gebruikt'. Buiten mij woedde de storm en innerlijk voelde ik mij steeds stiller worden... Ook was er het vallende water dat zich verbond met mijn gevoel. Daar waar de wind niet bij kon, lukte dat het water wel. Water stroomt overal tussendoor. Zelfs de smalste spleetjes werden door het water schoongespoeld... Zodra het zonnetje weer even tevoorschijn kwam, koesterde ik me in zijn stralen en liet ik me opvullen met zijn kracht. Liggend in de duinen, genoot ik van zijn warmte en het warme welkom van Moeder Aarde. Waardoor ook ik het heerlijk warm kreeg. Verbonden met de ZON en de energie van Moeder Aarde in de duinen... Vuur, lucht, water, en aarde: de elementen van de natuur hebben mij voorbereid op de krachtige transformerende energie van afgelopen weekend en de Aardehealing van zondag jl.


Mijn impuls volgend, heb ik afgelopen week mijn prachtige en krachtige Arkansas Kristal verbonden met het Kristal in het centrum van Moeder Aarde en het Kristallijne netwerk rondom de Aarde. Op deze manier zouden de energieŽn die afgelopen weekend zo krachtig beschikbaar waren nog beter verankerd kunnen worden en dit zou ook de kracht tijdens de Aardehealing ten goede komen. Mijn Arkansas Kristal reageerde zo opgetogen en is verbonden met eenieder die zich verbonden voelt met mij. Wat ook mooi is, is dat het Kristal zelf steeds stralender wordt als gevolg van een ware wisselwerking tussen menselijk kristal en Kristallijne Energie...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De teksten en inzichten vanuit vrij en onbelast(end) samen leven op mijn blog 'We ARE the New Earth', mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.